Tuesday, June 5, 2012Troiche ceathar i n Ainm an Athair!

Céim bainte agam, snas mór ó an t -am ar thosnaíos an rud seo beagnach ceithre "bliaidinae" ó shin, Domhan nua bocht agus bríomhar.

Tá roinnt cumas teangan nua agam agus eolas fada ar an tréibhse luath stairúil i "n Érenn";

1] Táim tar éis foghlam conas marachtáil ar pioc. ie Faic na nGrást.

2] Eolas agam ar an chóras leasa sóisíala an Saor Stáit agus na feimínigh nach fiú ach gáirí orthú. [rud a bhfuilim beagnach taobh amuigh dhe, mar os rud é go rabhas féin-fostaithe, tráth gairid, i 2006, cé gur ndíolas na céadta míllte i gcáin ioncaime i rith an buama airgeadais]

3] Tá Éire románsúil marbh 's 'mithe!

Cad'tá i ndán dom anois, níl fhios, seans maith go bfhuilim chun rud éigint ráthúil leis roinnt béime ar an teanga, ach cá h áit.


So nowso!